(Siamblockchain) [THAI] นายจ้างสามารถจ่ายเงินเดือนด้วย Ethereum ผ่านผู้ให้บริการนาม Bitwage ได้แล้ว

Bitwage
Bitwage

Table of Contents

By Wiput Watanasuptมิ.ย. 11, 2019

Bitwage หรือบริษัท Startup ที่ช่วยให้บริการแก่บริษัทต่าง ๆ สามารถจ่ายเงินเดือนบริษัทด้วยคริปโตนั้น ได้เพิ่มสกุลเงิน Ethereum แล้ว

เพิ่ม Ethereum แล้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทาง Bitwage ได้ประกาศว่าได้เพิ่มสกุลเงิน Ethereum เป็นสกุลเงินไว้ให้เงินเดือนพนักงานแล้ว

ทางบริษัทได้ให้บริการฝาก Bitcoin ตั้งแต่ปี โดยให้บริการแก่พนักงานมากถึง 30,000 คน พนักงาน ฟรีแลนส์ และผู้รับจ้างอิสระสามารถรับเงินเดืนในรูปแบบคริปโตผ่านนายจ้างได้

บริษัทได้ทดลองใช้ Ethereum ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งรวมถึงเปิดตัวบริษัทที่ปรึกษาด้านบริการ Inwage และยังมีการระดมทุน ICO เหรียญ Moriaโดยสามารถระดมทุนได้ถึง 50 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการนำร่องสำหรับบริษัท ประกันภัยรายใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ ethereum สำหรับความสามารถในการตรวจสอบบัญชี

เมื่อ Bitwage ถูกก่อตั้งเมื่อ 5 ปีที่แล้วนั้นนาย Johnathan Chester ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตระหนักว่าร้านค้านั้นรับ bitcoin อยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีทางที่พนักงานจะได้รับ Bitcoin บ้าง

“เป้าหมายของเราคือการปิดงบการเงิน” นาย Chester กล่าว ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการมูลค่ามากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือนสำหรับผู้รับเหมาและพนักงาน

Bitwage ให้บริการชำระเงินสองรูปแบบคือเงินฝากโดยตรง ซึ่งจะมีพนักงานบางส่วนสงเงินไปยังบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตโดยอัตโนมัติ Bitwage ให้บริการบัญชีเงินเดือนของบริษัท

บริษัทระบุว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในบริการขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นพรีเมี่ยมที่จะช่วยเรื่องการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

บริษัท Square ก็มีบริการทำนองเดียวกันกับ Bitwage แต่พนักงานเงินเดือนต้งทำการแปลง Bitcoin เป็นเงิน Fiat เอง เว็บเทรดอย่าง Coinbase ยังอนุญาตให้ซื้อ crypto รายเดือนโดยอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารของลูกค้าได้เลย

บริษัทหลายแห่งได้ทำการใช้ Bitwage เพื่อแปลงเงินเดือนเป็นคริปโต รวมถึง Amazon, Google และ Apple นอกจากนี้พนักงานที่ทำงานใน Uber, Caviar และ Doordash หลายคนใช้บริการดังกล่าว

Full article and images taken from Siamblockchain.

Media_asiaSalaryethereumCryptocurrency